วิธีแจ้งการชำระเงินเมื่อลูกค้าโอนเงินเรียบร้อยแล้ว  สามารถแจ้งการโอนเงินให้กับ


MUGEN ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจาก4 วิธี ต่อไปนี้


(อย่าแจ้งหลายทาง  เพราะจะทำให้เกิดความสับสน และอาจทำให้การจัดส่ง


สินค้าเกิดความล่าช้าได้)


1.  ส่ง SMS มาที่ หมายเลขโทรศัพท์  090-725-0577


2.  แจ้งผ่าน FACEBOOK FANPAGE  ร้าน MUGEN


 https://www.facebook.com/MugenGuitarShop


3.  ส่ง E-Mail มาที่  E-Mail Address : prs_7358@hotmail.co.th4.  แจ้งผ่านระบบ LINE >>> tummugen


ข้อมูลที่ลูกค้าควรแจ้งมีดังนี้


- ชื่อ-นามสกุล ของผู้ซื้อ


- เลขที่ใบสั่งซื้อ หรือลำดับที่การแจ้งยืนยันการรับคำสั่งซื้อกรณีเป็นสินค้าสั่งล่วงหน้า


- วันที่โอนเงิน


- ชื่อธนาคารที่โอนเงิน


- จำนวนเงินที่โอนเงิน