เสียง buzz เกิดจากอะไร

เสียง Buzz เกิดจากอะไร ???

เสียง Buzz หรือเสียงที่สั่น ไม่เคลียร์ เป็นเสียงรบกวนที่แทรกเข้ามา มีสาเหตุจากอะไรบ้าง ลองมาดูกันครับผม

Low Action - เป็นสาเหตุหลักของ Buzz

Relief - การโก่งของคอ

Light Strings - จะมีโอกาสเกิด buzz ได้ง่ายกว่า

Loose Gear Parts - ความหลวมของเกียร์ลูปบิด

Low Nut นัทต่ำไป ทำให้เกิด Buzz ในสายเปิด

Uneven Frets - เฟรตไม่สม่ำเสมอ


Low Frets - หน้าสัมผัสบริเวณหน้า Fret กับสายไม่ดีเพียงพอ

Low Saddle ทำให้เกิดเสียง buzz คล้ายเสียงซีต้าร์

String Interference - as strings buzz against parts or each other

Loose or Broken Braces - อาจทำให้เกิด buzz

String Balls - อาจเกิดจากการใส่สายผิดวิธี เม็ด ball ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

Stray String Ends - vibrate against anything they touch

String Windings - การพันสายอาจหลวม

String Bent at Nut - เกิดสายหักงอบริเวณนัท อาจก่อให้เกืดเสียง Buzz ในสายเปิด