ชำระเงิน

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทยบิ้กซี ลำลูกกาธนานันท์ รุกขชาติ523 218 0236ออมทรัพย์   Paypal ID:  prs_7358@hotmail.co.th